Witamy na stronie Działu Jakości Kształcenia!

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Głównym zadaniem DJK jest inicjowanie i wspomaganie realizacji przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dział wspiera przede wszystkim Rektora,  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekanów oraz inne jednostki  zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania Uczelni i obejmuje także działania angażujące studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

Aktualności

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

14.04.22

Dział Jakości Kształcenia pragnie złożyczyć życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych dla studentów, pracowników oraz wykładowców Społecznej Akademii Nauk.