Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2023/2024

Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2023/2024

Miejsce Kierunek Planowany czas wizytacji
Filia w Warszawie Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Grafika IV kwartał 2023
Filia w Warszawie Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Stosunki międzynarodowe I kwartał 2024
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Socjologia II kwartał 2024
Filia w Warszawie Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi Fizjoterapia II kwartał 2024