Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2020/2021

Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2020/2021

Miejsce Kierunek Planowany czas wizytacji
Filia w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 19-20 marca 2021 roku
Filia w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Administracja 16-17 kwietnia 2021 roku