Kierunki wyznaczone do oceny w roku akademickim 2019/2020

« wróć

W roku akademickim 2019/2020 ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną poddanych zostanie siedem kierunków na naszej Uczelni. Szczegóły dotyczące terminów wizytacji będą podawane na bieżąco. Prosimy o śledzenie aktualności na naszej stronie i zapraszamy do zapoznania się z listą kierunków wyznaczonych do oceny:

Ośrodek Kierunek Planowany czas wizytacji
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Geodezja i Kartografia 7-8 grudnia 2019 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Administracja 14-15 grudnia 2019 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Prawo 22-23 lutego 2020 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Filologia I kwartał 2020 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Finanse i Rachunkowość II kwartał 2020 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Zarządzanie II kwartał 2020 roku
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Logistyka II kwartał 2020 roku